fundusze europejskie
samorząd województwa wielkopolskiego
unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego
    • Kontrast
    • Układ
    • Rozmiar czcionki

Projekt nr RPWP.03.03.01-30-0028/20 pn.

„Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”.

Projekt współfinansowany przez Unie Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

Cel projektu: Redukcja emisji CO2, promocja zrównoważonej mobilności oraz zapewnianie bezpieczeństwa podróżującym po terenie gminy Rychwał

Całkowita wartość projektu:  942 094,75 zł

Całkowite wydatki kwalifikowalne: 747 665,97 zł

Dofinansowanie: 635 516,07 zł

Wkład własny: 306 578,68 zł

Gmina Rychwał uzyskała dofinansowanie na realizację projektu pn.: „Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn” współfinansowanego w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: Poddziałanie 3.3.1. Inwestycje w obszarze transportu miejskiego. W ramach przedsięwzięcia powstał ciąg pieszo-rowerowy wraz z oświetleniem ulicznym oraz chodnik, a przy przystankach autobusowych zamontowano stojaki na rowery. Umowę na dofinansowanie projektu podpisano 17 czerwca 2021 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 31 maja 2022 r. oraz Aneksem nr 2 z dnia 26 maja 2023 r.

W dniu 18 października 2021 r. Gmina Rychwał podpisała umowę na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn”. Wykonawcą tego zadania jest wyłoniona w wyniku zamówienia publicznego firma: Zakład Handlu i Usług ROLMET Mieczysław Durkiewicz. Wartość robót to 840 461,05 zł, a termin realizacji przewiduje wykonanie zadania do stycznia 2022 r.

Przez gminę Rychwał przebiegają liczne trasy rowerowe oraz drogi gminne pozwalające na bezpiecznie poruszanie się rowerem, co jest doskonałym atutem dla propagowania wartości ekologicznych wśród mieszkańców. Ogromne znaczenie ma kształtowanie świadomości na temat sposobów i metod ochrony środowiska już od najmłodszych lat. Rajdy rowerowe po gminie Rychwał od wielu lat cieszą się ogromnym zainteresowaniem wśród mieszkańców części powiatu konińskiego, a nawet kaliskiego, gdyż gmina Rychwał leży na ich pograniczu. Można by rzec, że stały się one tradycją, gdyż od 2011 roku na stałe wpisano je do kalendarza wydarzeń.

Opracowane trasy rowerowe stanowią atrakcyjną ofertę rekreacyjną i turystyczną dla społeczności. Zachęcają do aktywnego spędzania czasu wolnego, poprawiają kondycję ruchową, zacieśniają więzi społeczne, a także uczą. Zadbano również o rowerowy serwis zakupując ogólnodostępną stację naprawy rowerów. Jest ona dużym udogodnieniem dla wszystkich miłośników dwóch kółek. Urządzenie jest również przydatne do szybkiego serwisowania wózków inwalidzkich oraz wózków dziecięcych.

W 2021 roku w gminie Rychwał wykorzystując walory krajobrazowe, przyrodnicze i kulturowe zorganizowano cykl rajdów rowerowych, które odbywały się od maja do września. Podjęto decyzję, że myślą przewodnią wydarzeń rowerowych będzie promocja transportu niskoemisyjnego i zachęcenie mieszkańców do rezygnacji

z podróżowania pojazdami napędzanych paliwami, a przesiadania się na dwa kółka. Ma to także swoje uzasadnienie we wdrażaniu zrównoważonej, kompleksowej mobilności miejskiej na terenie gminy Rychwał w ramach strategii niskoemisyjnej, poprawia atrakcyjność społeczną i gospodarczą regionu. Wykorzystywanie przyjaznych środowisku środków transportu, przyczynia się również do poprawy klimatu i poprawy bezpieczeństwa.

Rozwój turystyki rowerowej, umożliwia mieszkańcom poznawanie walorów przyrodniczych miejscowości i kultury sąsiednich wsi oraz aktywne spędzanie wolnego czasu, to też wszystkie organizowane rajdy cieszyły się ogromnym zainteresowaniem miłośników dwóch kółek. Uczestniczyły w nich osoby w różnym wieku, począwszy od dzieci w wieku przedszkolnym po seniorów. Doskonała atmosfera, połączona z aktywnym wypoczynkiem na świeżym powietrzu sprawiała, że zazwyczaj były to grupy 60 – 70 osobowe i nikomu nie sprawiło trudności przejechanie ponad 25 kilometrów.

Przed rozpoczęciem każdej rowerowej wyprawy uczestnicy wybierali temat przewodni. W zależności od pory roku były to najczęściej tematy związane z ochroną przyrody, bezpieczeństwem lub też dziedzictwem kulturowym.

Trasy rowerowe planowano w sposób, aby przebiegały po nowo wybudowanych ciągach pieszo-rowerowych lub drogach i można było zauważyć walory i atrakcyjne miejsca „Małej ojczyzny”. Starano się także zwrócić uwagę uczestników na możliwość dojazdu do pracy czy szkoły przy wykorzystaniu roweru i komunikacji publicznej. Wzrost takiego podróżowania spowodowałby zmniejszenie nakładów na środowisko przyrodnicze i rewitalizację zniszczonych budynków w wyniku oddziaływania spalin, hałasu, czy drgań wywołanych ruchem pojazdów. Redukcja emisji dwutlenku węgla, pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery w wyniku ograniczenia ruchu kołowego na drogach lokalnych byłby bardziej odczuwalna.

Po każdej przejechanej trasie na uczestników czekały niespodzianki – „dla każdego coś miłego” – konkursy z nagrodami, a także gry i zabawy dla dzieci. Zazwyczaj były to konkursy wiedzy o regionie, roli środowiska naturalnego oraz bezpieczeństwie.

Nie zapominano także o poczęstunku dla uczestników, którego przygotowanie bardzo chętnie podejmowały się miejscowe gospodynie. Rowerzyści po przejechanej trasie mogli skosztować lokalnych potraw i wypieków, w znakomitej atmosferze odpocząć przed drogą powrotną. Zaangażowanie miejscowej społeczności przy organizacji rajdów to doskonały przykład na budowanie właściwych relacji i integracji międzypokoleniowej, bowiem prac związanych z przygotowaniem poczęstunku i miejsc do jego konsumpcji podejmowali się nie tylko dorośli, ale również młodzież.

Informacje o planowanych rajdach był zamieszczane na stronie internetowej gminy, portalu społecznościowym fb, a także poprzez rozwieszenie w różnych miejscach plakatów.

Celem opisanego powyżej projektu było propagowanie właściwych zachowań i podniesienia świadomości proekologicznych wśród społeczności lokalnej. Dzięki tego rodzaju wydarzeniom przekazywanie wiedzy o sposobach zmniejszania CO2 i innych zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców, a także kształtowaniu przyrody, edukacji ekologicznej jest dużo łatwiejsze. Przyjęcie metodyki aktywizującej w nauczaniu ekologicznym powoduje, że potrzeba ochrony środowiska staje się nawykiem w każdym momencie życia.

Projekt polegający na organizacji wypraw rowerowych okazał się dobrą metodą na osiągnięcie wyznaczonego celu. Można powiedzieć, że wśród mieszkańców gminy Rychwał wzrosło moralne poczucie odpowiedzialności za stan środowiska przyrodniczego, bowiem coraz częściej rezygnują z jazdy samochodem, a wybierają rower – ekologicznie, niskoemisyjnie i zdrowo. Realizacja projektu podniosła prestiż Gminy Rychwał pokazując, że jest to gmina nowoczesna, proekologiczna, dbająca o dobro mieszkańców, ich komfort podróżowania, wygodę i bezpieczeństwo.

Widok chodnika z tablica informacyjna.
tablica2
Widok na chodnik wraz z barierami ochronnymi
Chodnik i droga rowerowa
Chodnik i droga rowerowa
Tablica informacyjna
Chodnik i droga rowerowa
Widok na ciag pieszo-rowerowy  i przystanek
Tablice informacyjne