fundusze europejskie
samorząd województwa wielkopolskiego
unia europejska - europejski fundusz rozwoju regionalnego
  • Kontrast
  • Układ
  • Rozmiar czcionki

Zrównoważona mobilność to racjonalne podróżowania, czyli wybierania tak często, jak tylko się da, innych środków transportu niż samochód. Poszczególne środki transportu nie wykluczają się wzajemnie, lecz powinny się uzupełniać przekładający się na lepszą jakość naszego życia.

Celem wprowadzania rozwiązań z zakresu zrównoważonej mobilności jest ograniczenie indywidualnego transportu samochodowego i tym samym redukowanie zanieczyszczenia środowiska, efektu cieplarnianego oraz poziomu konsumpcji energii przez transport pasażerów.

Projekt: Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 na odcinku Lisiec-Dąbroszyn, uwzględnia elementy z planów zrównoważonej mobilności miejskiej takie, jak:

 • dostęp do kluczowych celów podróży i usług: planowana budowa ciągu pieszo-rowerowego oraz oświetlenia, spowoduje, że mieszkańcy Gminy Rychwał i podróżujący przez Gminę będą mieli ułatwiony dostęp do zakładów pracy, zlokalizowanych w sąsiedniej gminie Stare Miasto, ale także do zakładu produkcyjnego w Dąbroszynie, zostaną także połączone drogą pieszo-rowerową miejscowości wzdłuż drogi krajowej nr 25 z Rychwałem – punktem centralnym w gminie, w którym znajdują się liczne placówki publiczne, w tym szkoły, punkty handlowe i usługowe, urząd itp.;
 • pozytywny wpływ na atrakcyjność i jakość środowiska z korzyścią dla mieszkańców, gospodarki oraz społeczności jako całości: celem projektu jest zmniejszenie oddziaływania transportu na środowisko oraz redukcja dwutlenku węgla uwalnianego do atmosfery przez pojazdy na terenie Gminy Rychwał. Realizacja projektu podniesie prestiż Gminy, pokazując, że jest to Gmina nowoczesna i proekologiczna.
 • poprawa wydajności i efektywności kosztowej transportu osób i towarów: mniejszy ruch pojazdów spalinowych na drogach to także mniejsze nakłady na ochronę środowiska i jego odbudowę. Wybór niezmotoryzowanego transportu jakim jest rower powoduje, że użytkownicy mniej wydają na zakup paliwa. Więcej rowerów to także zmniejszenie nakładów na utrzymanie dróg;
 • redukcja zanieczyszczeń powietrza i hałasu, redukcja emisji gazów cieplarnianych oraz konsumpcji energii: projekt wpłynie na zmniejszenie emisji z zanieczyszczeń komunikacyjnych użytkowników dróg (w tym przede wszystkim zachęci mieszkańców do korzystania z drogi rowerowej i zamiany samochodu na rower). W wyniku realizacji projektu nastąpi redukcja dwutlenku węgla do atmosfery o 5,95 MgCO2/rok.
 • ograniczenie ruchu drogowego: w wyniku budowy infrastruktury rowerowej mieszkańcy Gminy Rychwał chętniej będą korzystali z transportu alternatywnego niż podróż prywatnymi samochodami.

Od wielu lat w Gminie Rychwał promowana jest zrównoważona mobilność poprzez organizacje rajdów rowerowych. Co roku z inicjatywy władz samorządowych odbywa się kilka takich wydarzeń, które mają na celu upowszechnianie turystyki rowerowej, zdrowego trybu życia i walorów przyrodniczych naszego regionu. Konsekwencją tych działań jest duża popularność wśród mieszkańców spędzania wolnego czasu na rowerze. Istotne jest aby rowerzyści mogli korzystać z odpowiedniej infrastruktury, która nie tylko zachęci ich do zamiany samochodu na rower, ale zapewni bezpieczeństwo w ruchu drogowym.